مطالب مرتبط با کلید واژه

حوزه گیاهان دارویی


لزوم بازسازی هویت جهاددانشگاهی/راه‌اندازی اولین شهرک گیاهان دارویی در استان مرکزی/نگاه مسوولان به این نهاد اصلاح شود
جهاددانشگاهی الگوی پیشرفت؛ با ایمان، امید و اعتماد به جوانان/(۸)رئیس جهاددانشگاهی استان مرکزی:

لزوم بازسازی هویت جهاددانشگاهی/راه‌اندازی اولین شهرک گیاهان دارویی در استان مرکزی/نگاه مسوولان به این نهاد اصلاح شود

مرادی با بیان اینکه یکی از مباحثی که جهاد دانشگاهی در استان باید به جد به آن بپرازد تقویت و بازسازی هویت این نهاد است، گفت: نگاه مسئولان به این نهاد باید اصلاح شود.

ادامه مطلب