مطالب مرتبط با کلید واژه

مهارت


برگزاری ۱۴ عنوان کارگاه آموزشی ویژه کارکنان بهزیستی استان مرکزی توسط جهاددانشگاهی
تا پایان سال ۱۴۰۲ انجام می‌شود؛

برگزاری ۱۴ عنوان کارگاه آموزشی ویژه کارکنان بهزیستی استان مرکزی توسط جهاددانشگاهی

معاون آموزش و کارآفرینی جهاددانشگاهی استان مرکزی از برگزاری ۱۴ عنوان کارگاه آموزشی ویژه کارکنان سازمان بهزیستی استان توسط این معاونت تا پایان سال جاری خبر داد.

ادامه مطلب
آموزش ۷۵۰ سرباز قرارگاه مالک اشتر اراک توسط معاونت آموزشی جهاددانشگاهی استان مرکزی
در قالب طرح "سرباز ماهر" اجرا شد؛

آموزش ۷۵۰ سرباز قرارگاه مالک اشتر اراک توسط معاونت آموزشی جهاددانشگاهی استان مرکزی

معاون آموزش و کارآفرینی جهاددانشگاهی استان مرکزی از آموزش ۷۵۰ سرباز پایه قرارگاه مالک اشتر اراک در قالب طرح سرباز ماهر به همت این معاونت خبر داد.

ادامه مطلب