معاونت فرهنگی

محکوم کردن اقدام موهن نشریه فرانسوی از سوی معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی

محکوم کردن اقدام موهن نشریه فرانسوی از سوی معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی

سرپرست معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی در واکنش به اقدام موهن نشریه فرانسوی، ضمن محکوم کردن این اقدام، آن را حرکتی حساب‌شده توسط دولت و نهادهای امنیتی فرانسه جهت ضربه زدن به اعتبار روزافزون نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دانست.

ادامه مطلب
آتش به اختیار بودن و ایجاد فضای گفت‌وگو هنوز در بین دانشجویان زنده است
عضو هیأت داوران مسابقات ملی مناظره دانشجویی در استان مرکزی:

آتش به اختیار بودن و ایجاد فضای گفت‌وگو هنوز در بین دانشجویان زنده است

الحسینی حضور دانشجویان در مسابقات ملی مناظره دانشجویی را بارقه امیدی برای باور به این مسئله دانست که در نظام آموزشی ما هنوز تعلیم و تربیت و آتش به اختیار بودن دانشجویان و ایجاد فضای گفت و گو و کنشگری و خلق معنا هنوز زنده است و می تواند برای ادامه راه به برگزارکنندگان مسابقات کمک کند.

ادامه مطلب