معاونت پشتیبانی - آرشیو

لازمه تداوم درخشش جهاددانشگاهی تعامل هم‌افزا با نهادهای حاکمیتی و دولت است
معاون پشتیبانی و مدیریت منابع جهاددانشگاهی:

لازمه تداوم درخشش جهاددانشگاهی تعامل هم‌افزا با نهادهای حاکمیتی و دولت است

دکتر آقاسیدی گفت: لازمه تداوم درخشش جهاددانشگاهی در گام دوم انقلاب اسلامی، تعامل هم‌افزا با محیط، مجلس، نهادهای حاکمیتی و دولت است.

ادامه مطلب