تاپ خبر - آرشیو

آماده حمایت از طرح‌های فرهنگی و هنری دانشجویی جهاددانشگاهی هستیم
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی:

آماده حمایت از طرح‌های فرهنگی و هنری دانشجویی جهاددانشگاهی هستیم

دکتر اسماعیلی با تاکید بر اینکه آماده انجام حمایت‌های لازم از طرح‌ها و برنامه‌های جهاددانشگاهی در حوزه هنر و فرهنگ هستیم گفت: در بودجه برای فعالیت‌های فرهنگی دانشگاهیان اعتباراتی پیش بینی شده که آیین نامه آن برای سال ۱۴۰۳ در حال تصویب است که جهاددانشگاهی می‌تواند از ظرفیت‌های این آیین نامه استفاده کند، ما نیز آماده حمایت از طرح‌های فرهنگی و هنری دانشجویی جهاددانشگاهی هستیم.

ادامه مطلب