اخبار عمومی - آرشیو

توسعه فعالیتهای مشترک جهاد دانشگاهی و بنیاد نخبگان استان مرکزی
در نشست تخصصی جهاد دانشگاهی و بنیاد نخبگان استان مرکزی مطرح گردید:

توسعه فعالیتهای مشترک جهاد دانشگاهی و بنیاد نخبگان استان مرکزی

در نشست تخصصی جهاد دانشگاهی و بنیاد نخبگان استان مرکزی به توسعه فعالیت های مشترک در زمینه های پژوهشی، فرهنگی و آموزشی تاکید گردید.

ادامه مطلب
وقف در حوزه علم و فناوری از نیازهای مهم جامعه امروز است
در نشست تخصصی جهاد دانشگاهی ساوه مطرح شد؛

وقف در حوزه علم و فناوری از نیازهای مهم جامعه امروز است

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ساوه در نشست تخصصی با مدیران جهاددانشگاهی گفت:نیاز به وقف در حوزه علم و فناوری به منظور توسعه فعالیت های دانش بنیان از نیازهای مهم جامعه امروز است.

ادامه مطلب