معاونت پژوهشی - آرشیو

خدمات ناباروری تحت پوشش سازمان‌های بیمه قرار می‌گیرد
در راستای تحقق شعار "مهار تورم"؛

خدمات ناباروری تحت پوشش سازمان‌های بیمه قرار می‌گیرد

مدیر مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری و سقط مکرر ابن سینا جهاددانشگاهی از تربیت نیروهای متخصص برای ارایه خدمات درمان ناباروری به منظور تحقق شعار ”رشد تولید” خبر داد و گفت: خدمات ناباروری به منظور مهار تورم و برقراری آرامش اقتصادی خانواده ها تحت پوشش سازمان های بیمه قرار می گیرند.

ادامه مطلب