مطالب مرتبط با کلید واژه

دین


۷۵ درصد مسوولیت ایجاد معنویت در خانه بر عهده مادران است
استاد حوزه و دانشگاه:

۷۵ درصد مسوولیت ایجاد معنویت در خانه بر عهده مادران است

استاد حوزه و دانشگاه گفت: ۷۵ درصد مسوولیت ایجاد معنویت در خانه ها بر عهده مادران است و در واقع مادر می تواند بعد معنوی برنامه های معمول در خانه از جمله سفر، محاسبه خمس و زکات و ... را افزایش دهد.

ادامه مطلب