مطالب مرتبط با کلید واژه

اراک


بازدید معاون آموزشی دانشگاه علمی‌کاربردی استان مرکزی از روند برگزاری امتحانات پایان‌ترم مرکز جهاددانشگاهی اراک

بازدید معاون آموزشی دانشگاه علمی‌کاربردی استان مرکزی از روند برگزاری امتحانات پایان‌ترم مرکز جهاددانشگاهی اراک

معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان مرکزی از روند برگزاری امتحانات پایان ترم تحصیلی مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی اراک بازدید به عمل آورد.

ادامه مطلب
رویداد دیدار توسط مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی اراک برگزار شد
با موضوع معرفی حمایت ها و ظرفیت های حوزه پژوهش و فناوری؛

رویداد دیدار توسط مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی اراک برگزار شد

رویداد دیدار با موضوع معرفی حمایت ها و ظرفیت های حوزه پژوهش و فناوری توسط مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی اراک برگزار شد.

ادامه مطلب

میکروب شناسی وانگل شناسی

 کلیه آزمایشات مربوط به: کشت انواع مایعات بدن جهت بررسی میکروبی وآنتی بیوگرام  کشتهای تخصصی تشخیص کلیه انگلها وتک سلولیهای عامل بیماری زا در بدن در این بخش انجام می پذیرد. royanarak.acecr.ac.ir نشانی:  اراک، خیابان شهید بهشتی، کوچه مسجد حاج آقا صابر آزمایشگاه تشخیص ...