مطالب مرتبط با کلید واژه

کارگاه


برگزاری ۱۴ عنوان کارگاه آموزشی ویژه کارکنان بهزیستی استان مرکزی توسط جهاددانشگاهی
تا پایان سال ۱۴۰۲ انجام می‌شود؛

برگزاری ۱۴ عنوان کارگاه آموزشی ویژه کارکنان بهزیستی استان مرکزی توسط جهاددانشگاهی

معاون آموزش و کارآفرینی جهاددانشگاهی استان مرکزی از برگزاری ۱۴ عنوان کارگاه آموزشی ویژه کارکنان سازمان بهزیستی استان توسط این معاونت تا پایان سال جاری خبر داد.

ادامه مطلب
کارگاه آموزشی"آشنایی با مبانی تولید، پرورش و آماده‌سازی گیاهان دارویی‌زراعی و تجاری" در خنداب
با همکاری پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی برگزار می‌شود؛

کارگاه آموزشی"آشنایی با مبانی تولید، پرورش و آماده‌سازی گیاهان دارویی‌زراعی و تجاری" در خنداب

کارگاه دو روزه آشنایی با مبانی تولید، پرورش و آماده سازی گیاهان دارویی زراعی و تجاری به همت معاونت آموزش و کارآفرینی جهاددانشگاهی استان مرکزی با همکاری پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی در خنداب برگزار می شود.

ادامه مطلب
کارگاه آموزشی "آشنایی با مهارت‌های سازگاری با دوران سالمندی" در جهاددانشگاهی استان مرکزی
ویژه کارکنان سازمان بهزیستی استان برگزار می‌شود؛

کارگاه آموزشی "آشنایی با مهارت‌های سازگاری با دوران سالمندی" در جهاددانشگاهی استان مرکزی

کارگاه آموزشی "آشنایی با مهارت‌های سازگاری با دوران سالمندی" ویژه کارکنان سازمان بهزیستی در جهاددانشگاهی استان مرکزی در حال برگزاری است.

ادامه مطلب