مطالب مرتبط با کلید واژه

درمان ناباروری جهاددانشگاهی


تشریح فعالیت‌های مرکز درمان ناباروری جهاددانشگاهی استان مرکزی
در نشست "حمایت از خانواده و جوانی جمعیت شهرستان خنداب" انجام شد؛

تشریح فعالیت‌های مرکز درمان ناباروری جهاددانشگاهی استان مرکزی

دهمین نشست حمایت از خانواده و جوانی جمعیت شهرستان خنداب با تشریح فعالیت‌های مرکز درمان ناباروری جهاددانشگاهی استان مرکزی در راستای حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برگزار شد.

ادامه مطلب
همکاری مشترک درمانی تحقیقاتی جهاددانشگاهی استان مرکزی و علوم‌پزشکی/این نهاد دارای بنیه علمی بالایی است
رییس دانشگاه علوم پزشکی اراک تاکیدکرد:

همکاری مشترک درمانی تحقیقاتی جهاددانشگاهی استان مرکزی و علوم‌پزشکی/این نهاد دارای بنیه علمی بالایی است

دکتر امانی با بیان اینکه خوشبختانه مرکز درمان ناباروری جهاددانشگاهی استان مرکزی عملکرد خوبی در حوزه درمان ناباروری داشته است، گفت: جهاددانشگاهی استان و دانشگاه علوم پزشکی اراک می توانند همکاری تحقیقاتی داشته باشند.

ادامه مطلب
صندوق رویش امید؛ ابزار حمایتی زوجین نابارور/ اثرگذاری دیابت در ناباروری مردان جدی است
سرپرست مرکز درمان ناباروری جهاددانشگاهی استان مرکزی:

صندوق رویش امید؛ ابزار حمایتی زوجین نابارور/ اثرگذاری دیابت در ناباروری مردان جدی است

دکتر جنابی در خصوص مشوق های مرکز درمان ناباروری جهاددانشگاهی استان مرکزی به منظور درمان، فرزندآوری و در نهایت رشد جمعیت بیان کرد: اخیرا موسسه خیریه رویش امید توسط جهاددانشگاهی استان راه اندازی شده است که خیرین با کمک به این صندوق، می توانند از درمان زوج های نابارور حمایت کنند.

ادامه مطلب
کمک مالی جهاددانشگاهی برای رفع نیازهای درمان ناباروری کشور/بیش از۹۰ درصد موارد مصرفی وارداتی است
رییس جهاددانشگاهی استان مرکزی بیان کرد:

کمک مالی جهاددانشگاهی برای رفع نیازهای درمان ناباروری کشور/بیش از۹۰ درصد موارد مصرفی وارداتی است

رییس جهاددانشگاهی استان مرکزی با بیان اینکه هزینه دریافتی جهاددانشگاهی در بحث درمان ناباروری نسبت به بخش خصوصی ۴۰ تا ۵۰ درصد کمتر می باشد، اظهارکرد: تعرفه ما تعرفه نیمه دولتی است. علیرغم اینکه هیچگونه کمک مالی از دولت در درمان ناباروری دریافت نمی کنیم و ردیف بودجه خاصی در این زمینه وجود ندارد.

ادامه مطلب