گروه پژوهشی توسعه کالبدی شهر

گروه پژوهشی "توسعه کالبدی شهر" در جهت آگاهی از نقاط قوت و ضعف ابعاد اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و اکولوژیک توسعه شهری به‌دنبال رفع مشکلات و نارسایی‌های موجود برای نیل به رفاه اقتصادی، سلامتی اجتماعی و دستیابی به توسعه پایدار می‌باشد. توسعه کالبدی شهر، اولین گروه پژوهشی استان مرکزی با موافقت اصولی در زمینه شهر، توسعه شهری و مسائل مرتبط با آن است. هدف اصلی آن ایفای نقش در برنامه‌ریزی برای سیاست‌گذاری در سطح استان و منطقه با رویکرد سیاست‌پژوهی بوده که در این راستا به انجام پروژه‌های مطالعاتی و پژوهشی و نیز طرح‌های توسعه شهری در محورهای مدیریت شهری، کاربری زمین شهری، خدمات و زیرساختهای شهری، حمل و نقل شهری و فرم و منظر شهری می پردازد.

هسته‌های تخصصی

 1. سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS
 2. ارزیابی تاثیرات محیطی EIA
 3. طراحی منظر و فضای سبز شهری
 4. بهسازی بافت‌های ناکارآمد شهری  
 5. حمل و نقل پایدار
 6. آمایش شهری و منطقه‌ای
 7. مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
 8. شهر هوشمند

توانمندی‌ها و حوزه‌های فعالیت

 1. ایجاد پایگاه اطلاعات مکانی در محیط GIS
 2. ارزیابی تاثیرات محیطی پروژه های عمرانی
 3. ایجاد سیستم یکپارچه شهرسازی تحت web در شهرداری ها و سازمان های متولی امر توسعه شهری
 4. تهیه و تدوین راهبرد توسعه شهری CDS
 5. انجان طرح های امکان سنحی و طراحی مسیرهای ویژه پیاده، میادین و مبادی ورودی شهری
 6. تدوین طرح های بازآفرینی شهری و تاب آوری شهری
 7. انجام طرح ها و پروژه های پژوهشی و انتشار نتایج و یافته ها در قالب تدوین کتاب، چاپ مقالات تخصصی در مجلات علمی و پژوهشی، ارائه مقالات در همایش های ملی و بین المللی و برگزاری دوره ها و نشست های تخصصی

طرح‌ها و پروژه‌های پژوهشی شاخص انجام شده

 1. ایجاد پایگاه اطلاعات مکانی در محیط GIS برای اراضی در حریم و خارج از حریم شهرها، کارفرما: معاونت عمرانی استانداری مرکزی- در حال انجام
 2. مطالعه و تعریف سامانه فرماندهی حوادث و مدیریت بحران در شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی، کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی- 1396
 3. تدوین شاخص‌های سنجش ظرفیت توسعه کالبدی میان‌افزا، مطالعه موردی: کوی رودکی، جهاد دانشگاهی کشور، کارفرما: جهاد دانشگاهی کشور- 1393
 4. برنامه ریزی راهبردی جهت ارتقاء امنیت شهری با تاکید بر پدافند غیر عامل (نمونه موردی: شهر قزوین)، کارفرما: معاونت مهندسی سپاه - 1392
 5. تدوین اطلس کالبدی و فضایی کلانشهر اراک، کارفرما: جهاد دانشگاهی استان مرکزی- 1395
 6. ارزیابی تاثیر اقدامات سازمان زیباسازی کلان شهر اراک بر میزان رضایت شهروندان از المانهای شهری در سال های 90 95، کارفرما: سازمان زیباسازی شهرداری کلانشهر اراک- 1394
 7. ارزیابی تاب آوری مناطق شهری کلان شهر اراک، کارفرما: جهاد دانشگاهی کشور- در حال انجام
 8. شناسایی و ارزیابی فضاهای شهری اراک و ارائه راهکارهای ارتقای کیفیت آنها مبتنی بر نظریه مکان سوم، کارفرما: جهاد دانشگاهی کشور- در حال انجام
 9. تدوین سند راهبردی پنج ساله توسعه بقاع متبرکه  استان قزوین، کارفرما: اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قزوین

انتشار کتاب

 • آموزش اصول پرسپکتیو، انتشارات: نگارخانه اصفهان
 • درآمدی بر طراحی مدارس ابتدایی، انتشارات: جهاد دانشگاهی
 • سنجش ظرفیت توسعه میان افزای شهری، انتشارات: جهاد دانشگاهی (در دست چاپ)

چاپ مقالات تخصصی در مجلات معتبر علمی و پژوهشی

 1. تدوین چارچوبی برای برآورد ظرفیت توسعه میان‌افزای مسکونی در بافت‌های شهری (نمونه موردی: هسته مرکزی محله باغ پروین در شهر اراک)
 2. تحلیل مناسبت محیطی به منظور استقرار صنایع در استان مرکزی
 3. تحلیل فضایی الگوی برنامه ریزی توسعه استان مرکزی مبتنی بر مصوبات کارگروه زیربنایی و شهرسازی
 4. ارزیابی آسیب پذیری تاسیسات آب و فاضلاب و طراحی سامانه فرماندهی حادثه نمونه موردی: شهرهای استان مرکزی
 5. سنجش ارزش های محیطی فضاهای عمومی شهری با استفاده از روش های انتخاب تجربی و ارزیابی مشروط
 6. سنجش سطح بهره‌مندی از خدمات شهری با استفاده از دو روش تاکسونومی عددی و روش تلفیق شاخص همپوشانی (نمونه موردی: شهرستان‌های استان مرکزی)
 7. ارائه چارچوبی جهت سنجش ظرفیت اجتماعی توسعه میان افزا در بافت‌های شهری، نمونه موردی: کوی رودکی اراک
 8. مدلی برای ارزیابی طراحی المان‌های شهری  با تاکید بر نقش نشانه های شهری (مطالعه موردی: المان‌های شهر اراک)
 9. بررسی نقش امایشی شهرهای جدید حومه کلانشهر تهران
 10. ارائه چارچوب سنجش ظرفیت محیط‌زیست توسعه میان‌افزا، نمونه موردی: کوی رودکی اراک
 11. بررسی طراحی فضاهای شهری اراک با رویکرد CPTED (پیشگیری از جرم از طریق طراحی)
 12. جایگاه و الزامات برنامه ریزی فضایی راهبردی با تاکید بر نظام برنامه ریزی فضایی کشور آلمان
 13. مقایسه تطبیقی پارامترهای طراحی المان های شهری از دیدگاه متخصصان و شهروندان(مطالعه موردی: المان های شهری اراک)
 14. برنامه ریزی راهبردی توسعه یکپارچه و پایدار منطقه قزوین مبتنی بر تحلیل عرصه های مرتبط تصمیم گیری

 

 1. A Conceptual Framework for Measuring Infill Physical Development Capacity, Case Study: Rudaki Quarter
 2. Evaluation of the situation of Social Development Indicators: Case study: The Markazi Province
 3. Application of Neighborhoods Council Associations in Sustainable Urban Management Based on Citizen Participation
 4. Application of Sustainable Urban Development in Environmental Suitability Analysis of Educational Land Use by Using AHP and GIS in Tehran

شرکت در همایش‌های ملی و بین المللی و ارائه مقالات

 1. ارزیابی تاثیر تغییرات ضوابط ساخت‌و‌ساز بر میزان آسیب‌پذیری کالبدی قطعات مسکونی ناشی از وقوع زلزله  (نمونه موردی: شهر غرق‌آباد)
 2. شهرهای جدید (از تخیل تا واقعیت) نمونه موردی: شهرهای جدید ایران
 3. سنجش میزان توسعه یافتگی اجتماعی شهرستانهای استان مرکزی
 4. بررسی محله کرم‌وکلیچه اصفهان با استفاده از روش تحلیل عرصه‌های مرتبط تصمیم گیری و با تاکید بر رویکرد بینابینی مداخله
 5. معاصرسازی بافت های فرسوده شهری
 6. بررسی و تحلیل پراکنش و سطح برخورداری از فضای سبز شهری نمونه موردی: کلانشهر اراک
 7. سنجش ظرفیت اقتصادی توسعه شهری براساس الگوی توسعه میان‌افزا نمونه موردی: کوی رودکی شهر اراک
 8. بررسی نبود ارزیابی تاثیرات پروژه های عمرانی و تاثیر آن بر میزان تحقق پذیری،نمونه موردی: خیابان 55 متری شهر اراک
 9. ارزیابی دقت دو روش گامای فازی و تاپسیس در سنجش آسیب پذیری قطعات شهری نمونه موردی: کلانشهر اراک
 10. تدوین شاخص‌های پراکنده‌رویی شهری با استفاده از تکنیک دلفی (نمونه موردی: اراک)
 11. نقش نشانه های شهری در ارتقای ادراک محیطی شهروندان با تاکید بر المان های شهری، مطالعه موردی: شهر اراک
 12. جایگاه گردشگری فرهنگی در صنعت گردشگری کلان شهر اراک
 13. به ‌‌سوی حمل‌ونقل شهری پایدار
 14. روش‌های طراحی معماری با تاکید بر روش تحلیل ارزش
 15. بررسی و تحلیل اقدامات ایران در زمینه آمایش سرزمین
 16. بررسی و مقایسه تطبیقی عدالت از دیدگاه توسعه پایدار و قرآن کریم
 17. سنجش میزان برخورداری از خدمات شهری شهرستان‌های استان مرکزی با استفاده از روش تلفیق شاخص همپوشانی از طریق GIS
 18. سنجش فقر چند بعدی در مناطق پنجگانه کلانشهر اراک
 19. برنامه ریزی فضایی راهبردی، رویکردی نوین در عرصه برنامه ریزی شهری و منطقه ای
 20. بررسی وضعیت عدالت اجتماعی شهرستان دلیجان به عنوان شاخص اصلی توسعه اجتماعی
 21. نگاهی به ارزش گذاری معیارهای کیفیت محیط در فضاهای عمومی شهری
 22. حمل و نقل پایدار و توسعه حمل و نقل مدار
 23. Enhancing Quality of Life by Using ICT Potential in Making e-Democracy in Tehran-Iran
 24. Dealing with Unsustainable Impacts of Urban Sprawl by Smart Growth Strategies in Karaj City–Iran
 25. Evaluation of City Development Strategy as a New Planning Framework with Emphasis on Good Governance in Qazvin City
 26. Interactive Simulation of Urban Environments over Time with Respect to Human Values
 27. Application of Modeling Urban Growth with Cellular Automata in Spatial Planning
 28. Impact Assessment of Sustainable Public Transportation System on Quality of life in Tehran
 29. Surveying of Quality of life Indices for Disabled and Elderly: case study of 22 regions of Tehran
 30. Urban Management based on Citizen Participation to Enhance Quality of Life in Tehran

برگزاری دوره‌ها، نشست‌ها و همایش‌های تخصصی

 1. نشست تخصصی عدالت فضایی در برخورداری از خدمات شهری با تاکید بر شهرستان‌های استان مرکزی
 2. نشست تخصصی ارزیابی المان های شهری
 3. نشست تخصصی توسعه شهری و پدافند غیرعامل
 4. کارگاه آموزشی آمایش شهری و منطقه ای
 5. کارگاه آموزشی آینده‌پژوهی در برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای
 6. کارگاه آموزشی تدوین شاخص های سنجش ظرفیت توسعه میان افزای شهری
 7. کارگاه آموزشی سامانه فرماندهی حوادث و مدیریت بحران
 8. دوره مقدماتی و پیشرفته GIS در شهرسازی
 9. دوره آموزشی مقاله نویسی

 

 

 

تعداد بازدید:۱۶۰