آزمایشگاه تشخیص طبی

تعداد بازدید:۹۳۱
محورهای اصلی فعالیت
 • ژنتیک سلولی و مولکولی
 • آسیب‌شناسی
 • هورمون‌شناسی
 • خون‌شناسی
 • ایمنی‌شناسی
 • سرم‌شناسی
 • میکروب‌شناسی
 • بیوشیمی
 • بیولوژی مولکولی
 • قارچ‌شناسی
 • انگل‌شناسی
 • مشاوره ژنتیک
آدرس:
 •  اراک، خیابان شهید بهشتی، کوچه مسجد حاج آقا صابر