ایمونولوژی و سرولوژی

تعداد بازدید:۳۱۸۱

کلیه آزمایشات مربوط به :

  • سیستم ایمنی بدن
  • اندازه گیری آنتی بادهای عوامل عفونت زا در بدن
  • تستهای مربوط به پانل هپاتیت
  • تستهای مربوط به پانل ایدز
  • آنتی بادهای سندرم تورچ
  • تستهای تخصصی رومالوژی و...

بااستفاده از متدهای جدید وبا کیفیت ترین مواد اولیه ودستگاههای اتوماتیک انجام می پذیرد.

نشانی:  اراک، خیابان شهید بهشتی، کوچه مسجد حاج آقا صابر
آزمایشگاه تشخیص طبی جهاد دانشگاهی استان مرکزی

شماره تماس : 32232403-086

royanarak.acecr.ac.ir