هورمون شناسی

تعداد بازدید:۳۳۵۴

 کلیه آزمایشات تخصصی و فوق تخصصی هورمونی شامل: 

  • غدد درون ریز بدن
  • هورمون های جنسی
  • اندازه گیری سطح ویتامین ها
  • اندازه گیری  انواع تومور مارکرهای اختصاصی

با استفاده از جدیدترین دستگاهها و حساس ترین روشها وبا استفاده از بهترین مواد اولیه انجام می پذیرد.

 

نشانی:  اراک، خیابان شهید بهشتی، کوچه مسجد حاج آقا صابر
آزمایشگاه تشخیص طبی جهاد دانشگاهی استان مرکزی

شماره تماس : 32232403-086

royanarak.acecr.ac.ir

کلید واژه ها: تخصصی هورمون اندازه بخش مارکرهای انجام