خون شناسی

تعداد بازدید:۳۳۰۵

 کلیه آزمایش های مربوط به خون شامل:

  • شمارش سلولهای خونی و پلاکت
  • تست های تخصصی خون شناسی 
  •  تست های روتین و تخصصی سیستم انعقاد و هموستاز
  • اندازه گیری فاکتورهای انعقادی و ....            

بر پایه اصول و روش های روز دنیا با استفاده از دستگاه های پیشرفته و به روز دنیا انجام می پذیرد.

royanarak.acecr.ac.ir

نشانی:  اراک، خیابان شهید بهشتی، کوچه مسجد حاج آقا صابر
آزمایشگاه تشخیص طبی جهاد دانشگاهی استان مرکزی

شماره تماس :  32232403-086

کلید واژه ها: خون دنیا روز تست تخصصی کلیه