اداره روابط عمومی

روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان مرکزی در طول حیات خود با فراز و نشیب های فراوان و همراه با کسب تجربه فعالیت خود را در واحد استان مرکزی پیگیری می نماید. از جمله اهداف و اقدامات مهمی که در این اداره دنبال می شود  می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- توسعه ارتباطات رسانه ای

- تقویت همگرایی و ارتباطات درون نهادی

- حفظ سرمایه اجتماعی واحد استان مرکزی

- معرفی توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی واحد استان مرکزی

- تحلیل محتوا و مطالعه افکار عمومی

- آموزش تخصصی رابطان خبری حوزه های فعالیت جهاد دانشگاهی

- استفاده صحیح و منطبق با فرهنگ جهادی از شیوه های نوین تبلیغات موثر

- ترویج هنرمندانه فرهنگ کار جهادی در جهاد دانشگاهی

روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان مرکزی با پذیرفتن این اصل اساسی که وجود اعتماد، به دنبال خود تقویت و پویایی، همسویی مخاطبان با اهداف تعیین شده، سرعت و افزایش کیفیت خدمات، کاهش هزینه ها و رضایت گروه های مرتبط با جهاد دانشگاهی را در پی خواهد داشت، توش و توان خود را در حد بضاعت به تولید محتوا و انتشار پیام های ارتباطی متناسب با توقعات مخاطبان، پرهیز از یکنواختی در پیام ها، متنوع نمودن برنامه ها، بکارگیری فناوری های نوین اطلاع رسانی و تبلیغات و نیز هدایت فرهنگ سازمانی به سمت تقویت ارزش ها، همکاری و تعامل مصروف داشته است.

روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان مرکزی ماموریت شناسایی و معرفی توانمندی ها و دستاوردهای علمی، آموزشی و فرهنگی جهاد دانشگاهی و نیز شناخت نیاز مخاطبان و افکار عمومی را از طریق سه بخش ذیل به انجام می رساند.

1- ارتباطات رسانه ای

2- ارتباط با مخاطبان

3- تبلیغات و انتشارات

 

ارتباط با اداره روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان مرکزی

تلفن تماس: 08632248562

نمابر:08632248562

ایمیل: sec.mr@acecr.ac.ir

شبکه های اجتماعی: jdmarkazi.ac.ir@

ارتباط از طریق سایت WWW.Jdmarkazi.ac.ir بخش های تماس با ما و انتقاد و پیشنهاد

مکاتبه و ارسال نامه به صندوق پستی 716 به نام اداره روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان مرکزی

ارتباط از طریق شبکه ارتباطات خبری رابطان خبری حوزه های مختلف جهاد دانشگاهی استان مرکزی

تعداد بازدید:۴۳۱