اعضای سازمان

team

مجتبی غلامی

مدیر سازمان دانشجویان
 •  
 •  
 •  
 •  
team

علیرضا دارابی

مسئول امور اجرایی سازمان
 •  
 •  
 •  
 •  
team

محمد رحیمی نسب

نماینده سازمان در دانشگاه پیام نور استان مرکزی
 •  
 •  
 •  
 •  
team

--

کارشناس
 •  
 •  
 •  
 •  

 

تعداد بازدید:۲۳۸