بخش هورمون شناسی

تعداد بازدید:۲۶۴۰

در این بخش کلیه آزمایشات تخصصی و فوق تخصصی هورمون های غدد درون ریز بدن ، هورمون های جنسی ، اندازه گیری سطح ویتامین ها، اندازه گیری  انواع تومور مارکرهای اختصاصی با استفاده از جدیدترین دستگاهها و حساس ترین روشها وبا استفاده از بهترین مواد اولیه انجام می پذیرد.