بخش ایمونولوژی و سرولوژی

تعداد بازدید:۲۵۶۴

در این بخش کلیه آزمایشات مربوط به سیستم ایمنی بدن،اندازه گیری آنتی بادهای عوامل عفونت زا در بدن،تمامی تستهای مربوط به پانل هپاتیت وایدز،آنتی بادهای سندرم تورچ وتستهای تخصصی رومالوژی و...بااستفاده از متدهای جدید وبا کیفیت ترین مواد اولیه ودستگاههای اتوماتیک انجام می پذیرد.