غربالگری و سلامت جنین

تعداد بازدید:۲۳۱۴

این بخش یکی از مهمترین وحیاتی ترین بخشها در آزمایشگاه محسوب می گردد.در این بخش آزمایشات مربوط به سه ماهه اول بارداری (فاصله هفته 11تا14) وسه ماهه دوم بارداری(فاصله هفته 15تا21) در جهت تشخیص و پیشگیری از به دنیا آمدن فرزندان مبتلا به سندرم های ژنتیکی مانننپد سندرم داون و تریزومی های 13و18انجام می پذیرد.