بخش بیوشیمی

تعداد بازدید:۲۷۲۶

در این بخش کلیه آزمایشات بیوشیمی عمومی خون بصورت روزانه و روتین همچنین انجام تست های اختصاصی بیوشیمی در کوتاه ترین زمان ممکن انجام می گیرد.