ثبت نام کرسی های مناظره علمی

ثبت نام کرسی های مناظره علمی
 • مناظره علمی به مباحثه ای رو در رو، روش مند و منطقی میان دو صاحبنظر اطلاق می شود که به گونه ای نقادانه، دیدگاه ها و نظرات یکدیگر را درباره مدعای علمی خاص به چالش می کشند(نظام نامه و آیین نامه هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی نقد و مناظره) استاد ارجمند ضمن تشکر از حضور جنابعالی لطفا نسبت به تکمیل فرم ذیل جهت شرکت در مناظره علمی اقدام فرمایید.
  0
 • 1
 • نام*
  2
 • نام خانوادگی*
  3
 • رشته تحصیلی*
  4
 • دانشگاه*
  5
 • شماره تماس*
  6
 • 7
 • گویه*موافقمخالفنظری ندارم
  حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ باعث تقویت جرایم در شهرها می شود.
  مدیران بخش سلامت می بایستی پزشک باشند
  زیرمیزی با توافق طرفین مجاز می باشد
  8