گرامیداشت روز جهانی محیط زیست در جهاددانشگاهی استان مرکزی