بدنبال توانمندسازی زنان سرپرست خانوار استان مرکزی هستیم

مسعود شهرجردی با اشاره به اجرای طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار توسط جهاد دانشگاهی اظهار کرد: بالا بردن درآمد این قشر، از طریق توانمند کردن آنان را دنبال می کنیم.

وی تصریح کرد: اجرای این طرح از ورود این قشر به چتر نهادهای حمایتی پیشگیری کرده و مانع از بروز آسیب های اجتماعی می شود که ممکن است در نبود توانایی های کسب و کار در این قشر ایجاد شود.

رییس جهاد دانشگاهی استان مرکزی خاطرنشان کرد: کارفرمای این طرح ملی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، ناظر طرح وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مجری طرح نیز جهاددانشگاهی است.

به گفته وی، این طرح بر اساس الگوی نوین مشاغل خانگی اجرا می شود و برندسازی یکی از مزایای ویژه این طرح است که دغدغه عرضه محصولات به بازار و فروش آنها را برطرف می کند.

شهرجردی خاطرنشان کرد: در جریان اجرای این طرح ملی شناسایی، مهارت آموزی، توانمندسازی شغلی و بازاریابی برای جامعه هدف طرح پیگیری خواهد شد.


نظر شما :