اتمام طرح پژوهشی راهکارهای ارتقاء بهره وری در حوزه منابع مالی آموزش و پرورش استان مرکزی

۲۶ خرداد ۱۳۹۹ | ۱۱:۲۳ کد : ۱۹۰۷۱ معاونت پژوهشی
به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان مرکزی ، طرح پژوهشی راهکارهای ارتقاء بهره وری در حوزه منابع مالی آموزش و پرورش استان مرکزی" ابلاغ شده از سوی اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی به همت اعضاء  گروه پژوهشی اقتصاد توسعه به اتمام رسید و جهت بهره برداری به کارفرما تحویل گردید. 
اتمام طرح پژوهشی راهکارهای ارتقاء بهره وری در حوزه منابع مالی آموزش و پرورش استان مرکزی

نظر شما :