توسط سازمان حفاظت محیط زیست استان مرکزی

آزمایشگاه محیط زیست معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی استان مرکزی تا پایان سال ۱۴۰۰ آزمایشگاه معتمد محیط زیست استان گردید

۲۷ خرداد ۱۳۹۹ | ۱۹:۰۸ کد : ۱۹۱۴۵ معاونت پژوهشی تاپ خبر
گواهینامه آزمایشگاه معتمد محیط زیست معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی استان مرکزی تا پایان سال ۱۴۰۰ در بخش های هوا، فیزیکوشیمیایی، بیولوژی و بی خطر سازی پسماند آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست گردید
آزمایشگاه محیط زیست معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی استان مرکزی تا پایان سال ۱۴۰۰ آزمایشگاه معتمد محیط زیست استان گردید

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی؛ آزمایشگاه معتمد محیط زیست معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی استان مرکزی تا پایان سال 1400 در بخش های هوا(گازهای محیطی، ذرات محیطی، صوت زیست محیطی)، فیزیکوشیمیایی(22 پارامتر)، بیولوژی(توتال، فکال کلی فرم)، بی خطر سازی پسماند(اندیکاتور بیولوژیکی، اندیکاتور شیمیایی، پارامترهای راهبردی)به عنوان آزمایشگاه معتمد محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست استان مرکزی معرفی گردید.


نظر شما :