بازدید شهردار محلات از مرکز رشد واحدهای فناور

بازدید شهردار محلات از مرکز رشد واحدهای فناور

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان مرکزی ، lرکز رشد شهرستان محلات و نیم ور با هدف معرفی خدمات و فعالیت های این مرکز و نیز به منظور جذب ایده های مرتبط با صنعت سنگ کشور در یازدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ایران (محلات - نیم ور) شرکت نمود.

در اولین روز برپایی نمایشگاه رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی، فرماندار شهرستان محلات و اعضای شورای اسلامی شهر نیم ور از غرفه مرکز رشد بازدید نمودند.

در این بازدید که با حضور قمری فرماندار شهرستان محلات، حاجی پور رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و دیگر مقامات شهرستان انجام شد، توضیحاتی در خصوص انواع حمایت ها و خدمات مرکز رشد به واحدهای فناور ارائه و در ادامه به معرفی چند واحد فناور مستقر در مرکز رشد، مرتبط با حوزه صنعت سنگ پرداخته شد که رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قول مساعد در خصوص پیگیری رفع مشکلات آنها جهت ورود به این صنعت را ارائه نمود.

این نمایشگاه از تاریخ ۱۷ الی ۲۰ مهرماه در محل دائمی نمایشگاه سنگ ایران دایر است , غرفه مرکز رشد در سالن B ، غرفه شماره ۲۳ می باشد.


نظر شما :