ارتقای رتبه ایکنا مرکزی در میان شعب کشور؛ حکایت تلاش مضاعف رسانه قرآنی

۱۷ مهر ۱۳۹۷ | ۰۸:۲۹ کد : ۲۴۲۵ اخبار عمومی تاپ خبر
مهندس شهرجردی سرپرست جهاد‌دانشگاهی استان مرکزی گفت: نگاه ما به خبرگزاری ایکنا نگاه تخصصی است و مسائل این مجموعه را به صورت تخصصی پیگیری می‌کنیم. ارتقای رتبه خبرگزاری از سوم کشور به دوم حکایت از تلاش مضاعف این مجموعه دارد. در سیاست‌های توسعه‌ای که در خبرگزاری ایکنای استان داریم توجه ویژه به مباحث تخصصی، آموزش‌های تخصصی ویژه خبرنگاران و پوشش اخبار از اهداف مدنظر است.
ارتقای رتبه ایکنا مرکزی در میان شعب کشور؛ حکایت تلاش مضاعف رسانه قرآنی

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان مرکزی  ، مسعود شهرجردی سرپرست جهاد دانشگاهی استان مرکزی به اتفاق معاونین خود از چهل و یکمین دوره مسابقات رسمی قرآن کریم بازدید نمودند.

سرپرست جهاد‌دانشگاهی استان مرکزی و مدیرمسئول خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) شعبه استان مرکری، در حاشیه بازدید از برگزاری مسابقات سراسری قرآن در گفت‌وگو با خبرنگار ایکنا، گفت: برگزاری مسابقات قرآن اتفاق خوبی است که در استان مرکزی و اراک اتفاق افتاده است و این اتفاق را به فال نیک می‌گیرم. لازم است رویدادهای مختلف قرآنی را در استان داشته باشیم.

 

 سرپرست جهاد‌دانشگاهی استان مرکزی گفت: نگاه ما به خبرگزاری ایکنا نگاه تخصصی است و مسائل این مجموعه را به صورت تخصصی پیگیری می‌کنیم. ارتقای رتبه خبرگزاری از سوم کشور به دوم حکایت از تلاش مضاعف این مجموعه دارد. در سیاست‌های توسعه‌ای که در خبرگزاری ایکنای استان داریم توجه ویژه به مباحث تخصصی، آموزش‌های تخصصی ویژه خبرنگاران و پوشش اخبار از اهداف مدنظر است.

وی تصریح کرد: با توجه به اطلاعات کسب شده، مسابقات قرآن در سطح بسیار خوبی برگزار شده و در حال برگزاری است. خبرگزری بین‌المللی قرآن هم به عنوان اولین خبرگزاری تخصصی قرآن، نقش بسیار ویژه‌ای در انعکاس اخبار قرانی دارد. در مجموع استان هم این نقش به صورت جدی ایفا می‌شود.

شهرجردی ادامه داد: یکی از سیاست‌های ما در مجموعه استان مرکزی توجه ویژه به خبرگزاری‌ها به ویژه خبرگزاری بین‌المللی ایکناست تا بتوانیم اخبار قرآنی را در جای‌جای استان مرکزی به روی خط خبرگزاری مخابره کنیم. نقش خبرگزاری ایکنا تبلیغی ترویجی است و به کمک خبرنگاران تخصصی این مجموعه اخبار آنلاین مخابره می‌شود.

وی بیان کرد: نگاه ما به خبرگزاری ایکنا نگاه تخصصی است و مسائل این مجموعه را به صورت تخصصی پیگیری می‌کنیم. ارتقاء رتبه خبرگزاری از سوم به دوم حکایت از تلاش مضاعف این مجموعه دارد. در سیاست‌های توسعه‌ای که در خبرگزاری ایکنای استان داریم توجه ویژه به مباحث تخصصی، آموزش‌های تخصصی ویژه خبرنگاران و پوشش اخبار از اهداف مدنظر است.

شهرجردی در پایان اضافه کرد: در جهاددانشگاهی استان مرکزی، شورای تخصصی خبرگزاری راه‌اندازی شده تا با کمک همه دوستان بتوانیم خبرگزاری را به نقطه ایده‌ال برسانیم. همچنین راه‌اندازی نشریه رایحه دستور کاری است که برای خبرگزاری ایکنا درنظر گرفته شده است

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان مرکزی  ، مسعود شهرجردی سرپرست جهاد دانشگاهی استان مرکزی به اتفاق معاونین خود از چهل و یکمین دوره مسابقات رسمی قرآن کریم بازدید نمودند.

سرپرست جهاد‌دانشگاهی استان مرکزی و مدیرمسئول خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) شعبه استان مرکری، در حاشیه بازدید از برگزاری مسابقات سراسری قرآن در گفت‌وگو با خبرنگار ایکنا، گفت: برگزاری مسابقات قرآن اتفاق خوبی است که در استان مرکزی و اراک اتفاق افتاده است و این اتفاق را به فال نیک می‌گیرم. لازم است رویدادهای مختلف قرآنی را در استان داشته باشیم.

 

 سرپرست جهاد‌دانشگاهی استان مرکزی گفت: نگاه ما به خبرگزاری ایکنا نگاه تخصصی است و مسائل این مجموعه را به صورت تخصصی پیگیری می‌کنیم. ارتقای رتبه خبرگزاری از سوم کشور به دوم حکایت از تلاش مضاعف این مجموعه دارد. در سیاست‌های توسعه‌ای که در خبرگزاری ایکنای استان داریم توجه ویژه به مباحث تخصصی، آموزش‌های تخصصی ویژه خبرنگاران و پوشش اخبار از اهداف مدنظر است.

وی تصریح کرد: با توجه به اطلاعات کسب شده، مسابقات قرآن در سطح بسیار خوبی برگزار شده و در حال برگزاری است. خبرگزری بین‌المللی قرآن هم به عنوان اولین خبرگزاری تخصصی قرآن، نقش بسیار ویژه‌ای در انعکاس اخبار قرانی دارد. در مجموع استان هم این نقش به صورت جدی ایفا می‌شود.

شهرجردی ادامه داد: یکی از سیاست‌های ما در مجموعه استان مرکزی توجه ویژه به خبرگزاری‌ها به ویژه خبرگزاری بین‌المللی ایکناست تا بتوانیم اخبار قرآنی را در جای‌جای استان مرکزی به روی خط خبرگزاری مخابره کنیم. نقش خبرگزاری ایکنا تبلیغی ترویجی است و به کمک خبرنگاران تخصصی این مجموعه اخبار آنلاین مخابره می‌شود.

وی بیان کرد: نگاه ما به خبرگزاری ایکنا نگاه تخصصی است و مسائل این مجموعه را به صورت تخصصی پیگیری می‌کنیم. ارتقاء رتبه خبرگزاری از سوم به دوم حکایت از تلاش مضاعف این مجموعه دارد. در سیاست‌های توسعه‌ای که در خبرگزاری ایکنای استان داریم توجه ویژه به مباحث تخصصی، آموزش‌های تخصصی ویژه خبرنگاران و پوشش اخبار از اهداف مدنظر است.

شهرجردی در پایان اضافه کرد: در جهاددانشگاهی استان مرکزی، شورای تخصصی خبرگزاری راه‌اندازی شده تا با کمک همه دوستان بتوانیم خبرگزاری را به نقطه ایده‌ال برسانیم. همچنین راه‌اندازی نشریه رایحه دستور کاری است که برای خبرگزاری ایکنا درنظر گرفته شده است

 


نظر شما :