جهاد دانشگاهی استان مرکزی درکارگروه اشتغال شهرستان آشتیان حضور یافت

تشریح طرح ملی مشاغل خانگی در کارگروه اشتغال شهرستان آشتیان

ﺩﺭ ﺭاﺳﺘﺎﻱ اﺟﺮای ﻃﺮﺡ ﻣﻠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﺩﺭ اﺳﺘﺎﻥ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺑﺎ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎﻳﻲ ﻭﺯاﺭﺕ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻛﺎﺭ و ﺭﻓﺎﻩ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻃﺮﺡ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺁﺷﺘﻴﺎﻥ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﮔﺮﻭﻩ اﺷﺘﻐﺎﻝ اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﺸﺮﻳﺢ شد
در ﺣﻀﻮﺭ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺁﺷﺘﻴﺎﻥ ودر جلسه کارگروه اشتغال شهرستان آشتیان طرح ملی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﺩﺭ اﺳﺘﺎﻥ ﻣﺮﻛﺰﻱ تشریح شد. در این جلسه مقرر شد کلیه دستگاه های اجرایی همکاری های لازم را با این طرح ﺑﺎ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎﻳﻲ ﻭﺯاﺭﺕ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻛﺎﺭ و ﺭﻓﺎﻩ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و مدیریت جهاد دانشگاهی در حال اجراست ﻛﻠﻴﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺩﺭ اﻳﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺭا ﺑﺎ ﻃﺮﺡ ﺩاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

براساس گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان مرکزی   نظام الدین جهان میرزایی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاﺭ ﺁﺷﺘﻴﺎﻥ در کارگروه اشتغال این شهرستان که با حضور جمعی از مسئولان برگزار شد، ﺿﻤﻦ ﺧﺮﺳﻨﺪﻱ و ﺗﺸﻜﺮ اﺯ ﺣﻀﻮﺭ ﺭﻳﻴﺲ ﺟﻬﺎﺩﺩاﻧﺸﮕﺎﻫﻲ اﺳﺘﺎﻥ ﻣﺮﻛﺰﻱ، اظهارکرد: ﺑﺎ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺸﻜﻼﺕ اﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻳﻚ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺧﺎﻧﻮاﺩﻩ ﻫﺎ به ویژه ﺯﻧﺎﻥ و ﺟﻮاﻧﺎﻥ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮﺩ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ ﻣﺎﺭﻛﺘﻴﻨﮓ ﺑﺮاﻱ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﻮﻉ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻛﻮﻳﺪ 19 ﺩاﺭاﻱ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ.

وی تصریح کرد: ﻃﺮﺡ ﻣﻠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺸﻜﻼﺕ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺎﻫﺶ اﻓﺴﺮﺩﮔﻲ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺭﻭﺯﻣﺮﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﺭﻭﺯاﻧﻪ اﻓﺮاﺩ و به ویژه ﺯﻧﺎﻥ ﺧﻮاﻫﺪ ﺩاﺷﺖ. 

مسعود شهرجردی رئیس جهاددانشگاهی استان مرکزی نیز در ادامه اظهارکرد: طرح ملی توسعه مشاغل خانگی به همت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با همکاری جهاد دانشگاهی در راستای تحقق شعار سال و کمک به رونق اقتصاد خانوار اجرا می شود.

وی سهمیه استان مرکزی در این طرح 2هزار نفر عنوان کرد و افزود: این طرح در سه فاز شناسایی مزیت های استان، توانمندسازی و اتصال به بازار کار اجرا می شود که در همین راستا 3 دبیرخانه در استان مرکزی افتتاح شده است.

شهرجردی ادامه داد: طرح توسعه مشاغل خانگی در راستای رونق اقتصاد خانواده، تحقق شعار جهش تولید و توسعه جایگاه مشاغل خانگی در اقتصاد کشور در استان مرکزی همزمان با دیگر استان ها در حال اجراست.

رئیس جهاددانشگاهی استان در خصوص شرایط متقاضیان این طرح نیز تصریح کرد: داشتن حداقل سن ۱۸ سال، بومی استان محل ثبت نام، عدم اشتغال تمام وقت و نداشتن بیمه کارفرمایی از شرایط متقاضیان این طرح است.

این مقام مسئول در پایان با بیان اینکه افرادی که بیمه خویش فرما دارند منعی در ثبت نام ندارند، اظهارکرد: متقاضیان واجد شرایط می‌توانند به سامانه inhb.ir که به همین منظور طراحی شده است، مراجعه و نسبت به تکمیل فرم‌ها و ارائه اطلاعات خواسته شده و ثبت ‌نام اقدام


نظر شما :