جهاددانشگاهی استان مرکزی

طرح ملی مشاغل خانگی با چشم انداز اتصال به بازار از طرح های موفق است

در کارگروه اشتغال شهرستان زرندیه سیامک سلیمانی فرماندار این شهر مطرح شد ﻃﺮﺡ ﻣﻠﻲ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاﺯ اﺗﺼﺎﻝ ﺑﻪ ﺑﺎﺯاﺭﻱ ﻛﻪ ﺩاﺭﺩ اﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﻓﻖ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺎﺷﺪ.
در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان زرندیه که با حضور فرماندار،اعضای کارگروه و جمعی از کارآفرینان برگزار گردید طرح ملی توسعه مشاغل خانگی تشریح و مورد تایید قرار گرفت که این طرح در راستای رونق اقتصاد خانواده، تحقق شعار جهش تولید و توسعه جایگاه مشاغل خانگی در اقتصاد کشور اجرا می شود.وبا توجه به چشم انداز اتصال به بازار می تواند جزو طرح های موفق در کشور باشد
طرح ملی مشاغل خانگی با چشم انداز اتصال به بازار از طرح های موفق است

بر اساس این گزارش؛ سیامک سلیمانی فرماندار شهرستان زرندیه در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری این شهرستان که با حضور اعضای کارگروه اشتغال و جمعی از کارآفرینان برگزار شد، اظهارکرد: ﻃﺮﺡ ﻣﻠﻲ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاﺯ اﺗﺼﺎﻝ ﺑﻪ ﺑﺎﺯاﺭﻱ ﻛﻪ ﺩاﺭﺩ اﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﻓﻖ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺎﺷﺪ.

وی ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻓﺮﺻﺖ اﻳﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻃﺮﺡ ﻣﻠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﺮاﻱ ﻛﻠﻴﻪ اﻗﺸﺎﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ بیان کرد: ﮔﺰاﺭﺵ ﺭﻭﻧﺪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻃﺮﺡ توسط اعضای کارگروه ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻫﻔﺘﮕﻲ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ اﻋﻼﻡ خواهد شد.

فاطمه غنی پور مدیراجرایی طرح ملی توسعه مشاغل خانگی نیز در ادامه ضمن تشریح طرح ملی مشاغل خانگی ﻃﺮﺡ، گفت: این طرح ﺑﺎ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎﻳﻲ ﻭﺯاﺭﺕ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻛﺎﺭ و ﺭﻓﺎﻩ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺗﺴﻬﻴﻠﮕﺮﻱ ﺟﻬﺎﺩﺩاﻧﺸﮕﺎﻫﻲ به عنوان نهاد توسعه ای همزمان در 31 استان کشور در حال اجراست.

وی اذعان کرد: طرح ملی مشاغل خانگی در راستای رونق اقتصاد خانواده، تحقق شعار جهش تولید و توسعه جایگاه مشاغل خانگی در اقتصاد کشور اجرا می شود.

غنی پور اضافه کرد: این طرح در سه مرحله انجام شامل بررسی و شناسایی مزیت‌ها و توانمندی‌ های مناطق، توانمندسازی و آموزش متقاضیان کار و سوم وصل کردن شاغلان خانگی به بازارها اجرا می‌شود.

این مقام مسئول در پایان خاطرنشان کرد: به منظور ایجاد بستر مناسب جهت فروش محصولات، فروشگاه های اینترنتی ایجاد شده تا متقاضیان و پیشرانان بتوانند محصولات خود را به بازار عرصه نمایند


نظر شما :