با حضور مجریان طرح ملی منش۱۱ استان کشور؛

نشست توجیهی مراکز نوآوری و شتابدهی جوانان جهاددانشگاهی برگزار شد

۲۸ بهمن ۱۳۹۹ | ۰۹:۲۷ کد : ۲۸۱۷۵ مرکز رشد، تجاری سازی فناوری و اشتغال تاپ خبر
نشست توجیهی مراکز نوآوری و شتابدهی جوانان جهاددانشگاهی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان مرکزی؛ این نشست به میزبانی سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاد دانشگاهی با حضور امیرحسین آل اسحاق مدیرکل طرح های ملی وزارت ورزش و جوانان، دکتر بهروز بادکو معاون جهاد دانشگاهی و رییس ستفا، مهندس حسین بختیاری معاون تجاری سازی و امور پارکها و مراکز رشد ستفا برگزار شد.


تبیین و تشریح مجدد طرح ملی منش و سیاست های اتخاذ شده، گزارش گیری از واحد هایی که پیشرفت هایی در اجرای طرح داشتند و همچنین بررسی مسائل و چالش های پیش رو از موارد مطرح شده در این جلسه بود.


هماهنگی بین واحدهای جهاد دانشگاهی و ادارات ورزش و جوانان در تمامی مراحل انجام طرح، توجه به جذب همه جانبه جوانان و تشویق و تر غیب شرکت کنندگان به خلق ایده از توصیه های جدی مطرح شده در این نشست بود.


 یادآور می شود؛ در این نشست که به صورت مجازی برگزار شد دکتر علی اصغر غفاری زاده سرپرست جهاد دانشگاهی استان مرکزی، فاطمه غنی پور مدیر ستفا، زهره نعمتی دبیر طرح منش در استان، مرتضی امیدی معاون فرهنگی اداره ورزش و جوانان و کارشناس امور جوانان استان مرکزی حضور داشتند.

 


نظر شما :