دکتر مجدالدین تاکید کرد:

اهمیت تاثیرگذاری فعالیت های جهاددانشگاهی استان مرکزی در حوزه صنعت و کشاورزی/حمایت از فعالیت آزمایشگاه محیط زیست استان

۰۹ اسفند ۱۳۹۹ | ۰۹:۳۵ کد : ۲۸۵۰۹ اخبار عمومی تاپ خبر
مدیرکل دفتر هماهنگی دانش، صنعت و بازار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بر اهمیت و تاثیرگذاری حرکت و فعالیت های جهاددانشگاهی استان مرکزی با توجه به ظرفیت های بی بدیل صنعتی و کشاورزی تاکید کرد و افزود: تاسیس و حمایت از شرکت های دانش بنیان را یکی از راه های اثر بخشی جهاددانشگاهی است.
اهمیت تاثیرگذاری فعالیت های جهاددانشگاهی استان مرکزی در حوزه صنعت و کشاورزی/حمایت از فعالیت آزمایشگاه محیط زیست استان

 به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان مرکزی، دکتر عبدالرضا مجدالدین مدیرکل دفتر هماهنگی دانش، صنعت و بازار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در دیدار با دکتر علی اصغر غفاری زاده سرپرست جهاد دانشگاهی استان مرکزی، سیداحمد حسینی مسئول آزمایشگاه معتمد محیط زیست واحد بر اهمیت عضویت آزمایشگاه معتمد محیط زیست در شبکه راهبردی آزمایشگاههای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تاکید کرد و افزود: با این عضویت افق های بلندی در پیش روی جهاد دانشگاهی استان قرار خواهد گرفت.

وی خاطرنشان کرد: مجموعه اداره کل مطبوع و شبکه راهبردی آزمایشگاههای معاونت علمی و فناوری حمایتهای خود را از این آزمایشگاه به بهترین  نحو و در بالاترین سطح اعمال خواهد نمود.

دکتر مجدالدین بر اهمیت و تاثیرگذاری حرکت و فعالیت های جهاددانشگاهی استان مرکزی با توجه به ظرفیت های بی بدیل صنعتی و کشاورزی تاکید کرد و افزود: تاسیس و حمایت از شرکت های دانش بنیان را یکی از راه های اثر بخشی جهاددانشگاهی است.

دکتر علی اصغر غفاری زاده سرپرست جهاددانشگاهی استان مرکزی نیز در این نشست به تشریح برنامه های واحد در حوزه های مشترک با معاونت علمی پرداخت.

وی آمادگی واحد استان مرکزی را جهت اجرای طرح های پژوهشی یا تاسیس مراکز خدمات تخصصی اعلام کرد.


نظر شما :