در نشست هم اندیشی مدیران شهرستان محلات توسط مرکز رشد واحدهای فناوری محلات و نیم ور مطرح شد:

شرکت های داخلی با درک مسئولیت اجتماعی خود، به جامعه خدمت کنند

نیره سادات پیروزبخت رییس سازمان ملی استاندارد ایران در نشست هم اندیشی جمعی از مدیران شهرستان محلات گفت : باید به انقلاب صنعتی چهارم توجه ویژه ای داشت زیرا در دنیا بحث های مرتبط با هوش مصنوعی، تجارت الکترونیک و فناوری اطلاعات به سرعت در حال پیشرفت می باشند.
شرکت های داخلی با درک مسئولیت اجتماعی خود، به جامعه خدمت کنند

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان مرکزی، رییس سازمان ملی استاندارد در نشست هم اندیشی جمعی از مدیران شهرستان محلات که به همت مرکز رشد واحدهای فناور محلات و نیم ور برگزار شد، ضمن اشاره به استاندارد مسئولیت پذیری اجتماعی بنگاه های اقتصادی افزود : نباید استانداردها را تنها در زمینه محصولات غذایی در نظر گرفت بلکه این استانداردها در زمینه های مختلف از جمله مسئولیت اجتماعی شرکت های اقتصادی نیز وجود دارد.

وی ادامه داد : هدف اصلی سازمان جهانی از عرضه این استاندارد، ارتقای توجه سازمان ها و شرکت ها به مسئولیت آن ها در جوامع انسانی است.

پیروزبخت در جریان بازدید از مرکز فناوری سامسونگ-دانشگاه امیرکبیر گفت :  واحد مسئولیت اجتماعی شرکت سامسونگ با همراهی دانشگاه امیرکبیر اقدام به تاسیس مرکز فناوری سامسونگ – امیرکبیر در شهر تهران کرده است که برگرفته از همین استاندارد می باشد و باید شرکت های داخلی نیز به این بلوغ برسند که مسئولیت اجتماعی خود را درک کنند و به جامعه خدمت کنند.


نظر شما :