در واحد فناور دیجی باغ مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان محلات و نیم ور:

انتشار کتاب الکترونیکی ریز کشت با عنوان آموزش تولید میکروگرین

واحد فناور دیجی باغ مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور محلات و نیم ور کتاب الکترونیکی ریز کشت با عنوان آموزش تولید میکروگرین (ریز سبزی) را منتشر کرد
انتشار کتاب الکترونیکی ریز کشت با عنوان آموزش تولید میکروگرین

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان مرکزی ، کتاب الکترونیکی با عنوان آموزش تولید میکروگرین (ریز سبزی) توسط واحد فناور دیجی باغ مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور محلات و نیم ور منتشر شد.

موضوعات این کتاب شامل تعریف ریز سبزی، چگونگی تولید یک سبزی ارگانیک، مکان تولید و نحوه نگهداری این محصول و می باشد.

گفتنی است واحد دیجی باغ یکی از واحدهای موفق مرکز رشد در زمینه ابداع روش های نوین جهت تولید و نگهداری گیاهان زینتی می باشد.


نظر شما :