در راستای ایجاد واحدهای تعاون و کارآفرینی ستفا مرکزی

۱۹ دی ۱۳۹۷ | ۰۹:۱۴ کد : ۴۵۵۴ مرکز رشد، تجاری سازی فناوری و اشتغال
قرارداد همکاری فی مابین جهاددانشگاهی استان مرکزی و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با هدف ایجاد واحدهای تعاون و کارآفرینی منعقد شد.
در راستای ایجاد واحدهای تعاون و کارآفرینی ستفا مرکزی

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان مرکزی ، فاطمه غنی پور مدیر سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاددانشگاهی استان مرکزی عنوان کرد: این قرارداد با هدف ایجاد واحدهای تعاون و کارآفرینی ،درراستای  اجرای برنامه های توسعه ای و توانمندسازی تعاونی ها، 17دی ماه 97 منعقد شد.

مدیر سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاددانشگاهی استان مرکزی افزود : در راستای اجرای مواد43 و66  قانون، بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی و به منظور واگذاری بخشی از فعالیت های تصدیگری وزارت تعاون در حوزه نظارت بر تعاونی های تولیدی، قراردادی بین جهاددانشگاهی استان مرکزی و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان صورت پذیرفت.

همچنین وی اشاره نمود: این قرارداد به منظور تعامل مستمر جهت ایجاد واحدهای تعاون و کارآفرینی، برگزاری ایونت، تامین مکان برای واحدهای تعاون و کارآفرینی در جهاددانشگاهی استان مرکزی و توسعه و گسترش تعاونی های دانشجویی،دانشگاهی و تعامل و انتقال تجربه بین پیشکسوتان تعاون و ارتباط بین تعاونی ها و جامعه دانشگاهی انجام می پذیرد.


نظر شما :