پارامترهای آزمایشگاه معتمد محیط زیست جهاد دانشگاهی استان مرکزی تایید شد

۰۱ بهمن ۱۳۹۷ | ۰۹:۴۱ کد : ۴۸۱۶ معاونت پژوهشی تاپ خبر
سازمان محیط زیست استان مرکزی پارامترهای آزمایشگاه معتمد محیط زیست جهاد دانشگاهی استان را تایید کرد.
پارامترهای آزمایشگاه معتمد محیط زیست جهاد دانشگاهی استان مرکزی تایید شد

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان مرکزی ،به نقل از ایسنا، منطقه مرکزی، در تاییدیه صادر شده آمده است: با عنایت به تفویض اختیار این سازمان و درخواست آزمایشگاه معتمد جهاد دانشگاهی استان مرکزی مبنی بر ارتقاء گواهینامه آزمایشگاه معتمد آن شرکت در بخش فیزیکوشیمیایی با تعداد 16 پارامتر شامل اندازه گیری دما، PH ، EC ، BOD ، COD ، TSS ، DO ، کلراید، سولفات، چربی و روغن، فسفات کلسیم، منیزم، دترجنت، کلر آزاد و کدورت براساس بررسی های صورت پذیرفته وفق شیوه نامه آزمایشگاه معتمد و دستورالعمل های مربوطه و انجام تست همزمان، موارد مورد تایید می باشد و گواهینامه آن شرکت در این زمینه از تاریخ 24/10/97 تا 16/11/98 معتبر است. گواهینامه متعاقبا توسط سازمان صادر و تحویل خواهد شد.

در بخش دیگری از این تاییدیه تاکید شده است که آن آزمایشگاه متعهد و موظف به رعایت کلیه اصول و ضوابط خوداظهاری است و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، طبق قوانین و مقررات ضوابط خوداظهاری در پایش آلودگی محیط زیست و شیوه نامه های آزمایشگاه های معتمد اقدام خواهد شد.

 


نظر شما :