بازدید مدیر ستفا استان مرکزی از ایستگاه تحقیقات گیاهان دارویی علی آباد اراک

۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۱۴:۲۶ کد : ۶۴۵۷ مرکز رشد، تجاری سازی فناوری و اشتغال
فاطمه غنی پور مدیر سازمان تجاری سازی و فن آوری اشتغال  دانش آموختگان جهاددانشگاهی استان مرکزی، نجمی مسئول مرکز رشد واحد های فن آور مرکز به همراه جمعی از مسئولان، ۳۱ فروردین ماه از ایستگاه تحقیقات گیاهان دارویی علی آباد اراک بازدید نمودند.
بازدید مدیر ستفا استان مرکزی از ایستگاه تحقیقات گیاهان دارویی علی آباد اراک

 

در این بازدید شرکت کنندگان از نزدیک با کلکسیون گیاهان دارویی استان، بانک ژن زنده گیاهان دارویی استان، کلکسیون خشک گیاهان دارویی، مزرعه نمایش مهمترین گونه های گیاهان دارویی و ... آشنا شدند.

شایان ذکر است؛ ایستگاه تحقیقاتی گیاهان دارویی علی آباد اراک در سال 1372 در زمینی به وسعت 5/11 در کیلومتر 2 جاده اراکتهران با ویژگی های مهم نزدیک بودن به شهر اراک، وجود ایستگاه سینوپتیک هواشناسی و کیفیت مناسب آب و خاک برای اجاری پروژه های تحقیقاتی و تامین اهداف آموزشی و ترویجی با هدف انجام مطالعه پایه و کاربردی در زمینه جمع آوری، شناسایی، پرورش و بررسی مواد موثر گیاهان دارویی تاسیس شده است


نظر شما :