انتصاب اعضای شورای پذیرش و سرمایه گذاری مرکز نو آوری و شکوفایی جهاد دانشگاهی اراک

۱۳ خرداد ۱۳۹۸ | ۱۵:۱۲ کد : ۸۵۰۵ مرکز رشد، تجاری سازی فناوری و اشتغال تاپ خبر
طی حکمی از سوی محمد صادق بیجندی معاون جهاد دانشگاهی و سرپرست سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان ، اعضای شورای پذیرش و سرمایه گذاری مرکز نو آوری و شکوفایی جهاد دانشگاهی اراک منصوب شدند.
انتصاب اعضای شورای پذیرش و سرمایه گذاری مرکز نو آوری و شکوفایی جهاد دانشگاهی اراک

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان مرکزی، طی حکمی از سوی محمد صادق بیجندی معاون جهاد دانشگاهی و سرپرست سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان ، آقایان عابد حقدادی مدیر کل ورزش و جوانان استان مرکزی ،غلامرضا فتاحی بیات عضو هیات مدیره مجمع مدیران منابع انسانی استان مرکزی و امین شمس اللهی کارشناس روابط بین الملل و بازرگانی خارجی استانداری استان مرکزی به عنوان اعضای شورای پذیرش و سرمایه گذاری مرکز نو آوری و شکوفایی جهاد دانشگاهی اراک منصوب شدند.

در قسمتی از این حکم آمده است: به استناد بند 5 ماده 11 آئین نامه مرکز نو آوری و شکوفایی ،به موجب این حکم به مدت 2 سال به عنوان عضو شورای پذیرش و سرمایه گذاری مرکز نو آوری و شکوفایی جهاد دانشگاهی اراک منصوب می شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و بهره گیری از توان علمی و اجرایی حضرتعالی شاهد توسعه تجاری سازی وفناوری و اشتغال دانش آموختگان باشیم.


نظر شما :