ارتقاء گواهینامه آزمایشگاه معتمد محیط زیست جهاد دانشگاهی استان مرکزی

۱۴ تیر ۱۳۹۸ | ۱۸:۴۲ کد : ۹۲۷۵ معاونت پژوهشی تاپ خبر
معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی استان مرکزی موفق به ارتقای گواهینامه آزمایشگاه معتمد محیط زیست در بخش های اندازه گیری از دودکش، گازهای محیطی، فیزیکیوشیمیایی و بی خطر سازی پسماند شد.
ارتقاء گواهینامه آزمایشگاه معتمد محیط زیست جهاد دانشگاهی استان مرکزی

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان مرکزی، محسن مرادی معاون پژوهشی جهاددانشگاهی استان مرکزی، ضمن اعلام این خبر افزود: با تکمیل زیرساخت های فیزیکی و تجهیزات آزمایشگاهی وفق دستورالعمل های مربوطه، از سوی اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی ارتقای گواهینامه آزمایشگاه معتمد محیط زیست به جهاددانشگاهی استان در بخش اندازه گیری از دودکش، یک پارامتر ذرات، در بخش گازه های محیطی چهار پارامتر شامل O3, SO2, NO2, CO، در بخش فیزیکیوشیمیایی پنج پارامتر شامل قلیائیت کل، نیترات، مواد جامد محلول، سولفیت، نیتریت، و در بخش بی خطر سازی پسماند یک پارامتر به عنوان معتمد سازمان حفاظت محیط زیست به تایید رسید .

 


نظر شما :