دیدار ریاست جهاد دانشگاهی استان مرکزی  با مدیرکل بهزیستی استان مرکزی

۰۱ مرداد ۱۳۹۸ | ۱۱:۵۶ کد : ۹۸۲۱ اخبار عمومی تاپ خبر
مسعود شهرجردی ریاست جهاد دانشگاهی استان مرکزی  با امینی مدیرکل بهزیستی استان مرکزی دیدار کرد .
دیدار ریاست جهاد دانشگاهی استان مرکزی  با مدیرکل بهزیستی استان مرکزی

به گزارش روابط عمومی جهاد د انشگاهی استان مرکزی ، در روز یکشنبه  30 تیرماه 97  مسعود شهرجردی ریاست جهاد دانشگاهی با امینی مدیرکل بهزیستی استان مرکزی دیدار کرد .

در این نشست شهرجردی رئیس جهاد دانشگاهی استان مرکزی ، ضمن تشکر از مدیرکل بهزیستی در خصوص همکاری های بهزیستی در زمینه های مشاوره ای ، به ارائه گزارشی در خصوص توانمندی ها و پتانسیل جهاد دانشگاهی استان مرکزی در زمینه های علمی ، آموزشی ، پژوهشی و درمانی پرداخت.

خانم امینی مدیر کل بهزیستی استان مرکزی ضمن بیان خیر مقدم ، به بیان مطالبی در خصوص خدمات ارائه شده توسط بهزیستی در استان به مطالبی را عنوان نمودند.

در پایان این جلسه دوطرف در خصوص همکاری های مشترک در حوزه های آموزشی و مشاوره مطالبی و همچنین در خصوص برگزاری دوره تربیت مربی مهد کودک مباحثی را عنوان نمودند .


نظر شما :