برگزاری کارگاه آموزشی خود مراقبتی کودکان

۱۴ مرداد ۱۳۹۸ | ۱۵:۰۹ کد : ۱۰۲۶۹ معاونت آموزشی

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان مرکزی ، کارگاه آموزشی خود مراقبتی کودکان در روز سه شنبه 8 مرداد ماه 98 در مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی ساوه برگزار گردید.

در این کارگاه خانم دکتر دبیریان (روانشناس حوزه کودک) و از مدرسان مرکز با توجه به طرح تحول نظام سلامت و برنامه خود مراقبتی کودکان و ارتقاء سطح روانی کودکان، به اهمیت آگاهی بخشی به کودکان در جلوگیری از کودک آزاری ، آسیب هاو پیامدهای روانی و اجتماعی آن پرداخت.

در این کارگاه بر نقش والدین در آگاهی بخشی به کودکان و پرورش کودکانی مستقل و غیر وابسته تاکید و عنوان شد ، با آموزش صحیح خود مراقبتی می توان نقش بسزایی در ارتقاء سطح روانی کودکان و بالطبع جامعه ایفا نمایند.

در انتها شرکت کنندگاه به بیان دیدگاه ها و نظرات خود پرداختند و به سوالات حاضرین پاسخ دادند.


نظر شما :