معاونت آموزشی

کارگاه آموزشی "رزین های اپوکسی و نقش آنها در محافظت از سنگ" در نمایشگاه بین‌المللی سنگ ایران
به همت مرکز خدمات تخصصی سنگ جهاددانشگاهی استان مرکزی برگزار می شود؛

کارگاه آموزشی "رزین های اپوکسی و نقش آنها در محافظت از سنگ" در نمایشگاه بین‌المللی سنگ ایران

کارگاه آموزشی با عنوان "رزین های اپوکسی و نقش آنها در محافظت از سنگ" به همت مرکز خدمات تخصصی سنگ های ساختمانی و تزئینی جهاددانشگاهی استان مرکزی در سیزدهمین نمایشگاه بین‌ المللی سنگ ایران برگزار می‌ شود.

ادامه مطلب
کارگاه آموزشی "بازیافت و مدیریت باطله های معادن فلزی و سنگ" در نمایشگاه بین المللی سنگ ایران
به همت جهاد دانشگاهی استان مرکزی برگزار می شود؛

کارگاه آموزشی "بازیافت و مدیریت باطله های معادن فلزی و سنگ" در نمایشگاه بین المللی سنگ ایران

کارگاه آموزشی با عنوان بازیافت و مدیریت باطله های معادن فلزی و سنگ به همت جهاددانشگاهی استان مرکزی در سیزدهمین نمایشگاه بین‌المللی سنگ ایران در محلات- نیم ور برگزار می‌ شود.

ادامه مطلب