به همت سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی استان مرکزی:

کتاب هیولاشناسی در سینما چاپ شد

۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۱۳:۳۸ کد : ۱۷۴۷۶ معاونت فرهنگی تاپ خبر
کتاب هیولاشناسی در سینما تالیف باری کیت گرانت و ترجمه محمد همافر و دکتر میلاد همافر در انتشارات جهاد دانشگاهی استان مرکزی به چاپ رسید.
کتاب هیولاشناسی در سینما چاپ شد

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان مرکزی ،کتاب هیولاشناسی در سینما تالیف "باری کیت گرانت" و ترجمه محمد همافر و دکتر میلاد همافر ، در فروردین ماه 1399 توسط سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی استان مرکزی به چاپ رسید.

شایان ذکر است : از منظر تاریخی، فیلم های هیولایی سبقه ای به طول تاریخ سینما دارند، هیولاها پیش از آغاز قرن بیستم با فیلم های ژرژ ملی یس تا عصر حاضر، در سینما حضور پر رنگی داشته اند.
با این حال سینمای هیولایی و قابلیت های منحصر به فردش در ایران مغفول مانده است و نگرش مخاطبان سینما به این آثار از زاویه سرگرمی است و جنبه های بازتابی و رابطه ای آن با بستر های فرهنگی از نظر دور مانده است.

امید است با ترجمه این کتاب گامی بسوی خلق هیولاهای سینمایی ایران باشد.


نظر شما :