در اولین جلسه شورای علمی مرکز افکار سنجی دانشجویان استان مرکزی طرح شد؛

بررسی عملکرد ایسپا استان مرکزی/ اجرای طرح های نظر سنجی تلفنی / ایجاد پانل نخبگان و دانشجویان با محوریت مسائل روز

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۲۳:۴۲ کد : ۱۷۹۰۶ معاونت فرهنگی تاپ خبر
اولین جلسه شورای علمی ایسپای استان مرکزی با حضور اعضا برگزار شد.
بررسی عملکرد ایسپا استان مرکزی/ اجرای طرح های نظر سنجی تلفنی / ایجاد پانل نخبگان و دانشجویان با محوریت مسائل روز

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان مرکزی، خدیمی مدیر ایسپای استان مرکزی از برگزاری اولین جلسه شورای علمی ایسپای استان مرکزی با حضور اعضای هیات علمی حقیقی و حقوقی در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۹۹ خبر داد.

خدیمی گفت: در این جلسه ضمن بررسی طرح های کارفرمایی و خویش فرمایی انجام شده در سال 98 ، به بررسی طرح ها و پیشنهادهای مربوطه جهت بکارگیری تجربیات در طرح های سال 99 پرداخته شد.

وی افزود : در ادامه اجرای طرح های نظرسنجی تلفنی و همچنین راه اندازی پانل نخبگان و دانشجویان به منظور بررسی مسائل روز بحث و تبادل نظر شد و مقرر گردید پانل آموزش های مجازی در دوران کرونا؛ فرصتها و تهدیدها، قوتها و ضعفها با حضور صاحب نظران این حوزه از دانشگاه های استان مرکزی به همراه نظرسنجی تلفنی از دانشجویان در خصوص میزان رضایت از آموزشهای مجازی اجرا گردد.


نظر شما :