اخذ مجوز مرکز آموزش مهارتی و حرفه‌ای علوم پزشکی توسط جهاد دانشگاهی استان مرکزی

۱۵ مرداد ۱۳۹۹ | ۱۲:۵۲ کد : ۲۱۳۸۲ معاونت آموزشی تاپ خبر
معاونت آموزشی جهاددانشگاهی استان مرکزی موفق به اخذ مجوز مرکز آموزش مهارتی و حرفه‌ای علوم پزشکی این واحد از سوی مرکز ملی آموزش‌های مهارتی و حرفه‌ای وزارت بهداشت گردید.
اخذ مجوز مرکز آموزش مهارتی و حرفه‌ای علوم پزشکی توسط جهاد دانشگاهی استان مرکزی

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد استان مرکزی، انسیه صالحی معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی استان مرکزی در گفت و گو با روابط عمومی گفت : معاونت آموزشی جهاددانشگاهی استان مرکزی موفق به اخذ مجوز مرکز آموزش مهارتی و حرفه‌ای علوم پزشکی این واحد از سوی مرکز ملی آموزش‌های مهارتی و حرفه‌ای وزارت بهداشت گردید.

صالحی ضمن اعلام این خبر افزود : مرکز آموزش مهارتی و حرفه‌ای علوم پزشکی  با هدف سامان‌دهی آموزش های مهارتی و حرفه‌ای نظام سلامت، استفاده از ظرفیت های موجود در کشور برای تربیت نیروی انسانی ماهر در حوزه سلامت وارتقای کیفیت آموزش‌های مهارتی حرفه ای در معاونت آموزشی جهاددانشگاهی استان مرکزی راه اندازی شده است.

برگزاری دوره‌ها بر مبنای استانداردها و ضوابط ابلاغ شده از سوی مرکز ملی آموزش مهارتی و حرفه‌ای علوم پزشکی، افزایش کارآمدی نیروی انسانی و توانمندسازی مهارت آموزان و کمک به جذب نیروی انسانی در بازار کار از مهمترین اهداف این مرکز در راستای حل مشکلات و نیازهای جامعه است.

این دوره ها منجر به کسب یا ارتقاء مهارت در یک موضوع مستقل و یا در بخشی از وظایف حرفه‌ای مهارت‌آموز شده و همچنین سبب ایجاد توانمندی شغلی از طریق یادگیری مجموعه مهارت‌های مرتبط با یک حرفه می شود.


نظر شما :