مرکز آموزشی تخصصی کوتاه مدت شماره یک اراک برگزار می کند

برگزاری دوره های تخصصی فنی و مهندسی

۰۴ مهر ۱۳۹۹ | ۲۲:۲۴ کد : ۲۳۰۵۵ معاونت آموزشی تاپ خبر
دوره های تخصصی فنی و مهندسی در مرکز تخصصی کوتاه مدت شماره یک اراک برگزار می گردد
برگزاری دوره های تخصصی فنی و مهندسی

نظر شما :