کتاب راهبردهای ژئواکونومیک بندر امیرآباد توسط سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی واحد مرکزی به چاپ رسید

۰۲ دی ۱۳۹۹ | ۱۰:۰۶ کد : ۲۶۱۳۱ معاونت فرهنگی
کتاب راهبردهای ژئواکونومیک بندر امیرآباد توسط سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی واحد مرکزی به چاپ رسید.
کتاب راهبردهای ژئواکونومیک بندر امیرآباد توسط سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی واحد مرکزی به چاپ رسید

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان مرکزی کتاب راهبردهای ژئواکونومیک بندر امیرآباد توسط سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی واحد مرکزی به چاپ رسید.

مجتبی غلامی معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی استان مرکزی گفت: ایجاد بنادر آزاد و ویژه اقتصادی از جمله سیاست بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه بوده و تلاش می شود تا از این ابزار مهم به نحوی مطلوب در دوران اقتصادی بهره برداری گردد.

از این رو و با توجه به اهمیت موضوع، کتاب راهبردهای ژئواکونومیک بندر امیرآباد تالیف علی طاهری برمائی در 127 صفحه و به قیمت 300000 ریال توسط سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی استان مرکزی به چاپ رسید.


نظر شما :