اخذ موافقت نامه اصولی مرکز آموزشی – تخصصی کوتاه مدت شماره دو جهاد دانشگاهی اراک

۲۹ آبان ۱۳۹۷ | ۱۶:۰۹ کد : ۳۳۶۰ معاونت آموزشی تاپ خبر
موافقت نامه اصولی مرکز آموزشی – تخصصی کوتاه مدت شماره دو جهاد دانشگاهی اراک دریافت گردید
اخذ موافقت نامه اصولی مرکز آموزشی – تخصصی کوتاه مدت شماره دو جهاد دانشگاهی اراک

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان مرکزی ، از سوی  محمد صادق بیجندی معاون آموزشی جهاد دانشگاهی کشور موافقت نامه اصولی مرکز آموزشی – تخصصی کوتاه مدت شماره دو جهاد دانشگاهی اراک ابلاغ شد.

محمد رضا آقاجانی سرپرست معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی استان مرکزی در گفت و گو با روابط عمومی گفت : موافقت نامه اصولی مرکز آموزشی – تخصصی کوتاه مدت شماره دو جهاد دانشگاهی اراک توسط این معاونت دریافت گردید ، وی همچنین عنوان کرد معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی به دنبال ایجاد و راه اندازی  مرکز آموزشی – تخصصی کوتاه مدت  در شهرستان محلات در آینده نزدیک می باشد.
در این ابلاغیه آمده است؛ بنابر بند 2 ماده 5 آئین نامه تاسیس و فعالیت مراکز آموزشی و تخصصی کوتاه مدت جهاد دانشگاهی    بدینوسیله با راه اندازی مرکز یاد شده موافقت اصولی به عمل می آید.


نظر شما :