صدور مجوز ۲ نشریه مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی اراک

۲۹ دی ۱۳۹۷ | ۰۹:۰۵ کد : ۴۷۵۳ معاونت آموزشی
صدور مجوز ۲ نشریه مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی اراک

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان مرکزی ، به همت معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان مرکزی، مجوز2  نشریه دانشجویی در مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی اراک صادر شد.

بر اساس این گزارش؛ فصلنامه کسب و کارهای فناورانه با مدیر مسئولی منا البرجی و گاهنامه "قلم نگار" با مدیر مسئولی مژگان معلمی عناوین نشریاتی است که از سوی معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان مرکزی جهت انتشار در سطح مراکز علمی کاربردی استان برای آنها مجوز نشر صادر شده است.


نظر شما :